ROZVRH

Vaše místo na lekci si můžete rezervovat zde: REZERVAČNÍ FORMULÁŘ


ROZVRH  LÉTO 2019

ROZVRH platný od 1.června 2019. Změny vyhrazeny ! 


KURZ Ashtanga vinyasa jóga PODZIM 2019

Na podzim pro Vás NOVĚ připravujeme KURZ Ashtanga vinyasa jógy. 

Kurz bude začínat 4. října 2019 a končit 1. listopadu 2019.

Celý kurz se skládá z 5ti lekcí po 75 minutách, které budou probíhat každý pátek v čase 16:15-17:30.

POČET MÍST OMEZEN ! Přihlašujte se na hanyoga@seznam.cz.

Cena kurzu 650,-/osoba.


KURZ Dětská jóga věk 6- 11 let PODZIM 2019

Na podzim pro Vás opět připravujeme KURZ Dětské jógy pro děti věku 6-11 let.

Kurz bude začínat 4. října 2019 a končit 13. prosince 2019.

Celý kurz se skládá z 10ti lekcí po 50 minutách, které budou probíhat každý pátek v čase 15:00-15:50 (mimo pátku 29.11.2019).

POČET MÍST OMEZEN ! Přihlašujte se na hanyoga@seznam.cz.

Cena kurzu 1.200,-/dítě.KURZ Jóga nejen pro zdravá záda PODZIM 2019

Na podzim pro Vás opět připravujeme KURZ Jógy nejen pro zdravá záda. 

Kurz bude začínat v říjnu (datum bude upřesněno).

Celý kurz se skládá z 10ti lekcí, které budou probíhat každé pondělí v čase 18:30-19:40. 

Kurz vedený zkušenou fyzioterapeutkou. POČET MÍST OMEZEN! Přihlašujte se na hanyoga@seznam.cz.

Cena kurzu 1200,-Kč/osoba. 


Rezervační řád

Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte Vaše místo na lekci.


Rezervaci můžete provést po kliknutí na příslušnou lekci v kalendáři.

Odpolední či večerní lekci si můžete zarezervovat nejpozději 3h před jejím začátkem a zrušit ji můžete nejpozději 6h před jejím začátkem.

Ranní lekci si můžete zarezervovat nejpozději 12h před jejím začátkem a zrušit ji můžete také nejpozději 12h před jejím začátkem.

V případě, že se odhlásíte na poslední chvíli, po stanoveném limitu či opakovaně vytváříte a rušíte rezervace, systém Vás uvede na blacklist a bude Vám znemožněna další rezervace. Současně při další návštěvě bude potřeba stornovanou lekci uhradit.

Aby se lekce uskutečnila, musí být přihlášeni minimálně 3 zájemci. V případě zrušení lekce Vám dojde 2hodiny (10hodin při ranní lekci) předem informační email.

Rezervace je závazná, pokud se přihlásíte, opravdu přijďte :-).

Pokud na lekci hlásíte mimo Vás i další osoby, uveďte prosím za své jméno - kamarád/kamarádka.

Na lekci přijďte prosím včas (tzn. cca 10 min. před začátek lekce), abyste svým případným pozdním příchodem nerušili ostatní.

NAMASTÉProvozní řád 

Každý klient je povinen se seznámit s Provozním řádem studia HANYOGA. Během své návštěvy je povinen se jím řídit. Zakoupením vstupu, kurzu či workshopu klient vyjadřuje, že se s Provozním řádem seznámil a souhlasí s ním bez výhrad.

I.

Každý klient je oprávněn vstoupit do prostor studia HANYOGA a využívat jeho zařízení a služeb na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku.

II.

Studio HANYOGA je otevřeno dle aktuální otevírací doby dle platného rozvrhu, který je uveden na webových stránkách www.hanyoga.cz v sekci rozvrh.

III.

Využitím rezervačního systému umístěného na webových stránkách studia může klient rezervovat svoji účast na lekci jógy dle platného rozvrhu. Lekce jsou vedeny kvalifikovanými instruktory. Provozovatel je oprávněn plánované lekce zrušit v případě jakýchkoliv událostí, které znemožňují poskytnutí nabízených služeb a tuto skutečnost oznámí na FB stránkách nebo přímo v rezervačním systému u dané lekce.

IV.

Zrušení rezervace lekce lze provést v rezervačním systému na ranní lekci nejpozději 12 hodin před jejím začátkem a na odpolední či večerní lekci nejpozději 6 hodin před jejím začátkem. V případě, že se klient odhlásí na poslední chvíli, po stanoveném limitu či opakovaně vytváří a ruší rezervace, systém ho uvede na black list a bude mu znemožněna další rezervace. Současně při další návštěvě bude potřeba stornovanou lekci uhradit. Přihlášením v rezervačním systému klient souhlasí se storno podmínkami.

V.

Klientovi jsou k dispozici malé úložné prostory pro úschovu cenností a osobních věcí, které jsou po celou dobu lekce pod klientovým dohledem. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti a osobní věci uložené v těchto prostorách. Dojde-li k jejich odcizení či ztátě, je klient povinen o tom informovat provozovatele či instruktora a kontaktovat Policii ČR.

VI.

Klient je povinen řídit se pokyny provozovatele či instruktora. Vstup do sálu je povolen bez obuvi. Při provozování příslušné činnosti nesmí klient ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním klientům studia HANYOGA.

VII.

Klient užívá zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

VIII.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese za zdravotní stav klientů žádnou zodpovědnost. Klient přizpůsobí cvičení svému zdravotnímu stavu a je povinen dodržovat pokyny instruktorů vztahujících se ke cvičení či vybavení. Jakékoliv zranění je klient povinen okamžitě nahlásit Provozovateli nebo instruktorovi. Základní lékarnička první pomoci je ve studiu.

IX.

Po skončení lekce je klient povinen po sobě uklidit vypůjčené pomůcky a vydezinfikovat studiovou jógovou podložku pomocí dezinfekčního spreje, který je ve studiu k dispozici.

X.

V prostorách studia je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek.

XI.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

V Kuřimi dne 1.září 2017